Žurnalistika na webu

Žurnalistická podpora projektu EVA
Projekt EVA (Elektronická Vlídná Administrativa) byl vypsán v roce 2001 ministerstvem informatiky. Cílem bylo v praxi otestovat možnosti elektronické komunikace mezi občany a orgány státní a veřejné správy a zpřístupnění této kominikace především těm občanům, kteří nevlastní počítač.
Měl jsem na starosti „zpravodaj EVA“ - žurnalistickou dokumentaci projektu EVA. Dělal jsem řadu rozhovorů s autory projektu i s jeho uživateli ve veřejné správě, galerii stánků EVA apod. Viz http://www.e-stranka.cz/eva, zejména „Eva informuje o sobě“.
APP News v papírové podobě
APP News byly vnitrofiremní noviny, které jsem ve firmě APP dělal od roku 1995. Byl jsem od začátku žurnalistou, redaktorem, grafikem a sazečem v jedné osobě. Začal jsem s „papírovou formou“ – sám jsem sázel klasickou novinovou sazbu v Quarku a tiskl předlohy pro polygrafii na své domácí stařičké laserovce. Papírové noviny vycházely měsíčně v nákladu 600 kusů. V roce 1999 byly zcela nahrazeny pružnější webovou formou.

Náhled papírových APP News
 
APP News na Intranetu APP
Po zavedení intranetu v APP jsem vytvořil webovou variantu APP News a nějaký čas ji provozoval paralelně s papírovou formou. Tato zkušenost mi umožnila názorně ochutnat rozdíl mezi těžkopádnou, drahou, pomalou a černobílou klasickou technikou papírových novin – a rychlou úspornou barevnou technologií webových stránek. Nejen že formátování www stránek je snadnější než sazba papírových novin, ale hlavně veškerá „polygrafie“ je na webu nahrazena prostým nakopírováním právě dokončeného článku na server.
Ohlas na intranetové APP News byl takový, že jsem je dělal externě ještě pět let po svém odchodu z APP (později byly přejmenovány na NESS Dnes).

Logo intranetových NESS Dnes

Podívejte se na ukázku intranetových APP News (obsahuje odkazy na tři rozhovory a reportáže – zejména ty „Cesty do Himalájí“ jsou docela dobré, klidně se do nich začtěte.)

Tomáš Svátek – letecká škola – reportáž z letu (říjen 2001)
Pan Tomáš Svátek bydlí v sousedních Černošicích. V průběhu prací na jeho webech mě svezl ultralightem, kterýžto silný zážitek jsem navěky zaznamenal v reportáži.

Reportáže dělám rád. Disponuji slušným digitálním foťákem, ke kterému jsem si dopřál nějaká ta školení v IDIF, abych povýšil své fotografické řemeslo.