Moje knihy

Ami Pro 1.2 - úvod do české počítačové typografieAmi Pro 1.2
      - úvod do české počítačové typografie
Grada 1992
Ami Pro 1.2 byla má prvotina. Psal i sázel jsem ji doma na téměř nefungujícím pronajatém PC 386 SX, ale velice mě ta práce bavila a byl jsem překvapen, jak je vlastně snadné udělat docela velkou knihu doslova na malém psacím stole.
Ukázalo se, že jsem svou odvahu až přehnal, neboť jsem se pustil do hájenství typografie zcela nevyzbrojen a byl jsem po zásluze několika zavilými typografy brutálně ztrhán. V jedné recenzi na Ami Pro 1.2 byl laskavý čtenář vyzván, ať si stránky o typografii z knihy vytrhne a zahodí.
 
Ami Pro 3.0 Ami Pro 3.0
Grada 1993
Tohle byla má komerčně nejúspěšnější kniha, v roce 1994 byla vyhlášena za bestseller Grady, prodalo se jí přes 40 000 výtisků. Psal a sázel jsem ji doma na (relativně) komfortním PC 486 SX, půjčeném od firmy Digit, která právě Ami Pro 3.0 počešťovala. Líbilo se mi to, protože mě do toho počešťování občas nechali mluvit.
 
Ami Pro 3 byl excelentní textový procesor a je mi moc líto, že jeho vývoj skončil. Lotus sice připravil důstojného nástupce WordPro, ale toho už jsem nikdy nespatřil chodit jinak, než od chyby k chybě.
 
Počítačová typografie pro každého Počítačová typografie pro každého
Grada 1995
Tato kniha byla mým druhým pokusem proniknout do hájenství typografie, tentokrát ovšem po velmi důkladné přípravě. Přizval jsem si ke spolupráci ostříleného klasického typografa Jiřího Kreutze a v tandemu jsme to zvládli velmi důstojně.
 
Kniha byla do půl roku vyprodaná. Více než rok jsme pak s Gradou marně jednali o dotisku, až se nakonec ukázalo, že pro jistotu ztratili matrice – a tak jsme spolupráci ukončili.
 
Modrá Alfa – objevování skrytých schopností Modrá Alfa – objevování
      skrytých schopností
BEN 1996
Modrá Alfa byla mým prvním (a bohužel zatím posledním) spirituálním projektem, který jsem velmi prožíval. Snažil jsem se předem ohmatat konkrétní obrysy objednávky, kterou jakoby ke mně vyslal sám Vesmír, a mám z toho i zpětně dost příjemný pocit.
Hlavním pokynem, který jsem tehdy obdržel, bylo: „Neucpávej to sám sebou, nechť je kniha proudivým informačním průlivem“. Vzal jsem to doslova a sám napsal pouze předmluvu, doslov a anotaci. Vše ostatní je pouhá reportáž, ve které tlumočím mluvené slovo lektora Petra Velechovského do psaného textu.
Diplomové práce
Diplomové práce píšu celé rodině - dcerám, švagrové, i kamarádům. Moje žena dostala za mou diplomku červený diplom :-)

Už jsem dlouho žádnou knihu nenapsal.
Tomu, kdo by chtěl publikovat něco smysluplného, ale na knihu si sám netroufá, rád nabízím své spisovatelské know-how.