Dokumentace a design informačních systémů

Česká dokumentace k lokalizované vezi Oracle Financials
(1996–1998)
Měl jsem na starosti redakci a sazbu dokumentace – suroviny od překladatelů do češtiny. V Ami Pro jsem programoval a provozoval sadu rafinovaných maker, která sazbu automatizovala, včetně vkládání nasnímaných obrazovek. Vyprodukoval jsem mnoho tisíc stran dokumentace ve špičkové typografické kvalitě.
Dokumentace a design Informačního systému Katastru nemovitostí ČR (1998–2000)
Můj poslední větší projekt v APP. Ve spolupráci s výtvarnicí jsme navrhovali kompletní design – jednotný vizuální styl pro celý informační systém, včetně aplikací v prostředí Oracle Forms a Internetu. Zároveň jsem dělal typografický návrh a redakci dokumentace v MS Wordu.
Náhled dokumentace ISKN

Výtvarné řešení instalačního CD pro ISKN

Nabízíme své know-how v oboru dokumentace informačních systémů. Umíme napsat doku-mentaci k čemukoliv jinému, například profesionálně dokončit diplomku. Našemu spisovateli se líbí role „spisovatele kuchařek“.